Järna Recycling Service AB

Organisationsnummer

556631-1766

Telefon

  1. 0702001991

Adress

BOX 102619 02 VAGNHÄRADFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2002
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)9 71811 8717 142
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1 088506650
Total omsättning (TKR)10 80612 3777 792
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)854402134
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)4 6895 0280
Handelsvaror (TKR)003 417
Övriga externa kostnader (TKR)707734820
Personalkostnader (TKR)2 6463 7401 985
Avskrivningar (TKR)1 8761 8451 190
Summa rörelsekostnader (TKR)10 77211 7497 546
Rörelseresultat, EBIT (TKR)34629247
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)001
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)173226115
Övriga finansiella kostnader (TKR)001
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-173-226-115
Resultat efter finansnetto (TKR)-139404131
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-139404131
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)1450-118
Resultat före skatt (TKR)640413
Skatt (TKR)29012
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)33141
Kreditupplysning för Järna Recycling Service AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.