MSPE Metro-Investment AB

MSPE Metro-Investment är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 0 TKR. Adress: Hovslagargatan 5 a. Organisationsnummer: 556706-8324

Organisationsnummer

556706-8324

Adress

Hovslagargatan 5 A111 48 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2006
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)000
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)013684
Total omsättning (TKR)013684
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)47 5501 182912
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)47 5501 182912
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-47 550-1 169-229
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)3 675 106066
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)24 65800
Externa ränteintäkter (TKR)2 529020
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)62 768166363
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)3 639 525-166-277
Resultat efter finansnetto (TKR)3 591 975-1 334 000-505 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)3 591 975-1 334 000-505 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)3 591 975-1 334 000-505 000
Skatt (TKR)41056 279
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 591 934-1 334 000-56 785 000
Kreditupplysning för MSPE Metro-Investment AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.