Bustad Brewing AB

Organisationsnummer

556774-6754

Adress

FLÄDERVÄGEN 1531 58 LIDKÖPINGFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2008
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)68100
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1900
Total omsättning (TKR)70000
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)23800
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)287592
Personalkostnader (TKR)12010
Avskrivningar (TKR)8600
Summa rörelsekostnader (TKR)731602
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-29-60-2
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)01 16964
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)1810
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-181 16864
Resultat efter finansnetto (TKR)-471 10861
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-471 10861
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-471 10861
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-471 10861
Kreditupplysning för Bustad Brewing AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.