Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Navigette AB

Navigette är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 0 TKR. Telefon: 0704310363. Adress: Styrbordsgatan 22 1tr 1103. Organisationsnummer: 556803-2212

Organisationsnummer

556803-2212

Telefon

  1. 0704310363

Adress

Styrbordsgatan 22 1tr 1103120 65 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)001 894
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)001 894
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)10510270
Personalkostnader (TKR)28407803
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)133509873
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-133-5091 021
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0061
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)2143
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-118
Resultat efter finansnetto (TKR)-135 000-510 0001 039
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-135 000-510 0001 039
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)01420
Resultat före skatt (TKR)-135 000-509 8581 039
Skatt (TKR)00216
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-135 000-368 000823
Kreditupplysning för Navigette AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU