Navigette AB

Navigette är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 0 TKR. Telefon: 0706040244. Adress: Styrbordsgatan 22 1tr 1103. Organisationsnummer: 556803-2212

Organisationsnummer

556803-2212

Telefon

  1. 0706040244

Adress

STYRBORDSGATAN 22 1TR 1103120 65 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)001 894
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)001 894
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)10510270
Personalkostnader (TKR)28407803
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)133509873
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-133-5091 021
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0061
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)2143
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-118
Resultat efter finansnetto (TKR)-135-5101 039
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-135-5101 039
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)01420
Resultat före skatt (TKR)-135-3681 039
Skatt (TKR)00216
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-135-368823
Kreditupplysning för Navigette AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.