Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

CM Resurs AB

CM Resurs är ett aktiebolag i Bromma som består av 1 anställd och omsätter 1 689 TKR. Adress: Snorrevägen 42. Organisationsnummer: 556882-9088

Organisationsnummer

556882-9088

Adress

Snorrevägen 42168 54 BrommaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2019-01-312018-01-312017-01-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 6891 7301 412
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)1 6891 7301 412
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)003
Övriga externa kostnader (TKR)229231114
Personalkostnader (TKR)939930964
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)1 1681 1611 081
Rörelseresultat, EBIT (TKR)521570331
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)211
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-2-1-1
Resultat efter finansnetto (TKR)520569330
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)520569330
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)520569330
Skatt (TKR)12013179
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)400438251
Kreditupplysning för CM Resurs AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU