Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Team Wilk AB, Åkersberga - 0702991600

Team Wilk i Åkersberga är ett aktiebolag som består av 2 anställda och omsätter 90 TKR. Telefon: 0702991600, 0722533535. Namn: Team Wilk AB. Ort: Åkersberga. Org.nr: 5569126278.

Organisationsnummer

556912-6278

Telefon

  1. 0702991600
  2. 0722533535
Byta mobilabonnemang?

Adress

Gottsundavägen 8184 44 ÅkersbergaFler på samma adress

Omsättning

90 TKR

Anställda

2 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)763911 497
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)1408
Total omsättning (TKR)903911 505
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)75107101
Personalkostnader (TKR)2806321 126
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)3557391 227
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-265-348278
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)001
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)00-1
Resultat efter finansnetto (TKR)-265 000-348 000277
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-265 000-348 000277
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)073-73
Resultat före skatt (TKR)-265 000-347 927204
Skatt (TKR)0048
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-265 000-275 000156
Kreditupplysning för Team Wilk AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU