Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Canus Consulting AB, Tyresö

Canus Consulting i Tyresö är ett aktiebolag som består av 1 anställd och omsätter 1 428 TKR. Namn: Canus Consulting AB. Ort: Tyresö. Org.nr: 5569789281.

Organisationsnummer

556978-9281

Adress

Mellanbergsvägen 19135 45 TyresöFler på samma adress

Omsättning

1428 TKR

Anställda

1 st
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2014
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1 4261 3691 267
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)220
Total omsättning (TKR)1 4281 3711 267
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)100
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)729550551
Personalkostnader (TKR)811506383
Avskrivningar (TKR)552012
Summa rörelsekostnader (TKR)1 5961 076946
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-270148127
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)34158
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-34-15-8
Resultat efter finansnetto (TKR)-304 000133120
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-304 000133120
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)77-45-33
Resultat före skatt (TKR)-303 9238887
Skatt (TKR)02922
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-227 0005966
Kreditupplysning för Canus Consulting AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU