Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Food Invest Sweden AB

Food Invest Sweden är ett aktiebolag i Hisings backa som omsätter 1 457 TKR. Telefon: 031181800. Adress: Salsmästaregatan 32 b. Organisationsnummer: 559031-9801

Organisationsnummer

559031-9801

Telefon

  1. 031181800

Adress

Salsmästaregatan 32 B422 46 Hisings BackaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)95517 4861 050
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)5027790
Total omsättning (TKR)1 45718 2651 050
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)0025
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)25313 050839
Övriga externa kostnader (TKR)1 0842 940668
Personalkostnader (TKR)41 70434
Avskrivningar (TKR)188620
Summa rörelsekostnader (TKR)1 52917 7561 566
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-73507-516
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)5193
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-5-19-3
Resultat efter finansnetto (TKR)-78 000488-520 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)-78 000488-520 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)-78 000488-520 000
Skatt (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)-78 000488-520 000
Kreditupplysning för Food Invest Sweden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU