Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

OFT Energy Research AB

OFT Energy Research är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 130 TKR. Adress: Sjöviksvägen 140. Organisationsnummer: 559032-3118

Organisationsnummer

559032-3118

Adress

Sjöviksvägen 140117 57 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-10-312017-10-312016-10-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)1307990
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)030
Total omsättning (TKR)1308020
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)06190
Övriga externa kostnader (TKR)712119
Personalkostnader (TKR)000
Avskrivningar (TKR)360
Summa rörelsekostnader (TKR)7464619
Rörelseresultat, EBIT (TKR)56154-19
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)000
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)000
Resultat efter finansnetto (TKR)56154-19 000
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)56154-19 000
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)000
Resultat före skatt (TKR)56154-19 000
Skatt (TKR)12300
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)44124-19 000
Kreditupplysning för OFT Energy Research AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU