Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Flexcare Sweden AB

Flexcare Sweden är ett aktiebolag i Malmö som består av 10 anställda och omsätter 49 492 TKR. Telefon: 0406858488. Adress: Propellergatan 2. Organisationsnummer: 559055-4399

Organisationsnummer

559055-4399

Telefon

  1. 0406858488
  2. 0738488883
  3. 0761888505

Adress

Propellergatan 2211 15 MalmöFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)49 49226 7997 584
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)000
Övriga rörelseintäkter (TKR)000
Total omsättning (TKR)49 49226 7997 584
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)000
Administrationskostnader (TKR)000
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)000
Övriga rörelsekostnader (TKR)000
Förändring lager mm (TKR)000
Råvaror och förnödenheter (TKR)000
Handelsvaror (TKR)000
Övriga externa kostnader (TKR)34 24019 073167
Personalkostnader (TKR)14 5527 3741 420
Avskrivningar (TKR)000
Summa rörelsekostnader (TKR)48 79226 4471 587
Rörelseresultat, EBIT (TKR)701352138
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)000
Externa ränteintäkter (TKR)000
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)000
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)000
Externa räntekostnader (TKR)510
Övriga finansiella kostnader (TKR)000
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)000
Summa finansiella poster (TKR)-5-10
Resultat efter finansnetto (TKR)696351138
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)000
Extraordinära kostnader (TKR)000
Summa extraordinära poster (TKR)000
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)696351138
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)000
Aktieägartillskott (TKR)000
Bokslutsdispositioner (TKR)-70-600
Resultat före skatt (TKR)626291138
Skatt (TKR)1416534
Minoritetsintressen (TKR)000
Årets resultat (TKR)485225104
Kreditupplysning för Flexcare Sweden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU