Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Ovalus Sverige AB, Stockholm

Ovalus Sverige i Stockholm är ett aktiebolag som omsätter 10 405 TKR. Namn: Ovalus Sverige AB. Ort: Stockholm. Org.nr: 5590627385.

Organisationsnummer

559062-7385

Adress

Box 92132120 08 StockholmFler på samma adress

Omsättning

10405 TKR

Resultat

38 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)00
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)00
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)00
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa anläggningstillgångar (TKR)00
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)980510
Övrigt varulager (TKR)00
Summa varulager (TKR)980510
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)2711 352
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)00
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)2171
Summa kortfristiga fordringar (TKR)2921 423
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)617
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 2791 950
Summa tillgångar (TKR)1 2791 950
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)5050
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)5050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)300
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00
Årets resultat (TKR)3830
Summa fritt eget kapital (TKR)6830
Summa eget kapital (TKR)11880
Summa obeskattade reserver (TKR)00
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)00
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)00
Summa långfristiga skulder (TKR)00
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)8931 325
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)00
Övriga kortfristiga skulder (TKR)268545
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 1611 870
Summa eget kapital och skulder (TKR)1 2791 950
Kreditupplysning för Ovalus Sverige AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU