Ovalus Sverige AB

Ovalus Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 10 405 TKR. Adress: Box 92132. Organisationsnummer: 559062-7385

Organisationsnummer

559062-7385

Adress

BOX 92132
C/O BYRÅASISTANS
120 08 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusKonkursansökan
2017-12-312016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)10 3753 086
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)304
Total omsättning (TKR)10 4053 090
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)332
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)7 7222 824
Handelsvaror (TKR)1 296170
Övriga externa kostnader (TKR)42256
Personalkostnader (TKR)8530
Avskrivningar (TKR)00
Summa rörelsekostnader (TKR)10 3263 052
Rörelseresultat, EBIT (TKR)7839
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)00
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)00
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)240
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)-240
Resultat efter finansnetto (TKR)5539
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)5539
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)5539
Skatt (TKR)179
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)3830
Kreditupplysning för Ovalus Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.