Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Erik Ersberg Goaltending AB

Erik Ersberg Goaltending är ett aktiebolag i Västerås som omsätter 101 TKR. Adress: Östra sjöstigen 2. Organisationsnummer: 559118-1044

Organisationsnummer

559118-1044

Adress

Östra Sjöstigen 2725 91 VästeråsFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)101
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)0
Övriga rörelseintäkter (TKR)0
Total omsättning (TKR)101
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)0
Administrationskostnader (TKR)0
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)0
Övriga rörelsekostnader (TKR)0
Förändring lager mm (TKR)0
Råvaror och förnödenheter (TKR)0
Handelsvaror (TKR)0
Övriga externa kostnader (TKR)25
Personalkostnader (TKR)12
Avskrivningar (TKR)0
Summa rörelsekostnader (TKR)37
Rörelseresultat, EBIT (TKR)64
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)0
Externa ränteintäkter (TKR)0
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)0
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)0
Externa räntekostnader (TKR)0
Övriga finansiella kostnader (TKR)0
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)0
Summa finansiella poster (TKR)0
Resultat efter finansnetto (TKR)64
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)0
Extraordinära kostnader (TKR)0
Summa extraordinära poster (TKR)0
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)64
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)0
Aktieägartillskott (TKR)0
Bokslutsdispositioner (TKR)0
Resultat före skatt (TKR)64
Skatt (TKR)14
Minoritetsintressen (TKR)0
Årets resultat (TKR)50
Kreditupplysning för Erik Ersberg Goaltending AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU