Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Oivor AB

Oivor är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 0 TKR. Adress: Box 7714. Organisationsnummer: 559123-3084

Organisationsnummer

559123-3084

Adress

Box 7714103 95 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-11-302017-11-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (TKR)00
Aktiverat arbete för egen räkning (TKR)00
Övriga rörelseintäkter (TKR)00
Total omsättning (TKR)00
Rörelsens Kostnader
Försäljningskostnader (TKR)00
Administrationskostnader (TKR)00
Kostnad för forskning och utveckling (TKR)00
Övriga rörelsekostnader (TKR)00
Förändring lager mm (TKR)00
Råvaror och förnödenheter (TKR)00
Handelsvaror (TKR)00
Övriga externa kostnader (TKR)837752
Personalkostnader (TKR)7550
Avskrivningar (TKR)00
Summa rörelsekostnader (TKR)1 592752
Rörelseresultat, EBIT (TKR)-1 591-752
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)02 417 047
Ränteintäkter från koncernföretag (TKR)00
Externa ränteintäkter (TKR)20 37411 103
Övriga finansiella ränteintäkter (TKR)402 3690
Räntekostnader till koncernföretag (TKR)00
Externa räntekostnader (TKR)5566
Övriga finansiella kostnader (TKR)00
Jämförelsestörande finansiella poster (TKR)00
Summa finansiella poster (TKR)422 7382 427 584
Resultat efter finansnetto (TKR)421 1462 426 831
Extraordinära intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter (TKR)00
Extraordinära kostnader (TKR)00
Summa extraordinära poster (TKR)00
Resultat före bokslutsdispositioner (TKR)421 1462 426 831
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag (TKR)00
Aktieägartillskott (TKR)00
Bokslutsdispositioner (TKR)00
Resultat före skatt (TKR)421 1462 426 831
Skatt (TKR)4 1312 153
Minoritetsintressen (TKR)00
Årets resultat (TKR)417 0152 424 678
Kreditupplysning för Oivor AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU