FAQ (vanliga frågor)


Allmän information

Vad har jag för nytta av Upplysning.se?
Upplysning.se göra det enklare för privatpersoner och företag att kontrollera personer de planerar att göra affärer med. All information som vi förmedlar är offentlig och kommer från olika myndigheters register.

Medlemskap

Jag kan inte logga in eller har glömt mitt lösenord
Om du inte kan logga in, kontrollera att du matat in rätt e-postadress och lösenord. Har du glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt här >>
Jag har inte fått e-post, t.ex. bli medlem
Vanligtvis kommer e-post fram på några sekunder, men ibland kan det ta längre tid. Har man lite otur kan e-post fastna i spam/skräppost-filter. Så har du inte fått e-post efter fem minuter så kontrollera din spam/skräppost-folder.
Jag vill avsluta mitt medlemskap
Du kan själv avsluta ditt konto genom att logga in och besöka "Mina Uppgifter > Avsluta medlemskap".
Varför behöver man mata in personnummer för att bli medlem?
Det korta och enkla svaret är, att du behöver vara Svensk medborgare för att kunna söka i fullständiga folkbokföringsregistret.
När jag försöker bli medlem får jag svaret att min mailadress är upptagen?
Oftast beror detta på att man glömt bort att man sedan tidigare skapat ett konto. För att undersöka om så är fallet kan du klicka på "Logga in" och därefter "Glömt lösenord" och förhoppningsvis får du ett nytt lösenord som du kan logga in med. Om du mot förmodan inte får ett nytt lösen vänligen kontakta oss igen så hjälper vi dig att lösa problemet.
Kostar det något och vad innebär ett medlemskap på Upplysning.se?
Att bli medlem på Upplysning.se är kostnadsfritt och ger dig en möjlighet att använda vår kreditupplysningstjänst. Dessutom får du utökad information om personer och företag.

Sökmotor och personinformation

Hur ska jag göra för att få ner antalet sökträffar?
Det bästa är att i största möjliga mån förfina sina sökningar. I ett första läge är det bra att använda så få sökparametrar som möjligt. Till exempel endast efternamn och utifrån den träfflistan du får, arbeta dig ner i antalet träffar med hjälp av parametrar som till exempel kön, ålderssegment och ort mm.
Hur gör jag för att få en längre träfflista?
När du blir medlem på Upplysning.se (kostnadsfritt) får du med automatik tillgång till en träfflista om 250 träffar.
Vilka finns med på Upplysning.se?
Samtliga personer i Sverige från 16 år som inte har skyddad identitet.
Hur lång tid tar det innan en person som avlidit ej längre är sökbar?
Det tar vanligtvis ett par veckor från det att personen gått bort fram till denne inte längre är sökbar.
Hur lång tid tar det efter att man flyttat tills det är ändrat på Upplysning.se?
Från det att din adressändring gått igenom brukar det inte ta mer än ett par dagar innan den nya adressen är synlig på Upplysning.se.

Kreditupplysningar

Hur fungerar Scoring?
I kreditgivningssammanhang brukar man benämna en persons kreditvärdighet med ett sk Scoringpoäng. Scoringen bestäms utifrån individens ekonomiska förhållanden såsom taxerad inkomst, förekomsten av betalningsanmärkningar, bostadsförhållanden och ålder. Alla utgår från en 5a och kan därifrån gå upp eller ner på skalan. Parametrar som ex.låg ålder, flera adressändringar och underskott av kapital i kombination med en relativt låg inkomst göra att scoringen blir låg. I kreditgivninssammanhang har det ex. visat sig finnas ett statistiskt samband mellan antalet adressändringar och risken att hamna på obestånd, varför denna parameter finns med i modellen.
Jag har betalt mina skulder men de finns fortfarande med på Skuldsaldo?
Informationen hämtas från Kronofogdemyndigheten. När skuldsaldo är på 0 igen uppdateras detta automatiskt. Betalningsanmärkningar för företag finns kvar i 5 år och betalningsanmärkningar för privatpersoner finns kvar i 3 år.
Vem vänder jag mig till vid fel i kreditupplysningen?
Antingen direkt till berörd myndighet som informationen kommer ifrån t.ex. Kronofogden. Du kan också kontakta kreditupplysningsföretaget Safenode AB som tillhandahåller kreditupplysningarna genom att skicka ett mail till [email protected].
Kan vem som helst köpa en kreditupplysning?
Ja, men om du ska ta en kreditupplysning på en privatperson måste du ha ett legitimt behov. Du måste också registrera dig innan du tar en upplysning.
Krav på legitimt behov
En upplysning på en privatperson får endast beställas om du har ett legitimt behov av upplysningen. Legitimt behov finns om du avser ingå ett kreditavtal eller liknande med personen som beställningen avser eller om det finns eller förbereds en avtalförbindelse där det är nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning.
Vad är skillnaden mellan Inkomst av tjänst, Taxerad förvärvsinkomst och Sammanräknad inkomst?
Inkomst av tjänst omfattar lön, förmåner (inkl. pensioner) och andra skattepliktiga ersättningar minskat med avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande. Sammanräknad förvärvsinkomst omfattar summan av inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Taxerad förvärvsinkomst utgörs av sammanräknad förvärvsinkomst minskad med allmänna avdrag. Inkomst av yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet (jordbruk, rörelse och fastighetsförvaltning) anses som Inkomst av näringsverksamhet om inkomsten inte räknas in under inkomstslagen tjänst eller kapital.
Vad är skillnaden mellan betalningsansökan och betalningsanmärkning?
Betalningsföreläggande = Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande (det man ibland kallar betalningsansökan) hos kronofogdemyndigheten. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag (det man också kallar betalningsanmärkning). Utslaget kan sedan ligga till grund för kronofogdemyndighetens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka. En ansökan registreras inte på privatpersoner hos Kreditupplysningsföretagen. En ansökan på företag visas i 2 år. En betalningsanmärkning visas på privatpersoner i 3 år och på företag i 5 år.
Hur länge står en betalningsanmärkning kvar i upplysningen?
När det gäller företag står betalningsanmärkningen kvar i 5 år och en ansökan om betalningsföreläggande i 2 år. För privatpersoner står en betalningsanmärkning kvar i 3 år, ansökningar om betalningsföreläggande registreras inte på privatpersoner. En betalningsanmärkning eller en ansökan om betalningsföreläggande ligger kvar oavsett om företaget/personen har betalt den fordran som skulden gäller eller inte.