Vanliga frågor (FAQ)

Mitt organisationsnummer överensstämmer inte med mitt företagsnamn?

Upplysning.se gör direkta uppslag mot Bolagsverkets register och för att det ska fungera hos oss måste företagsnamnet överensstämma exakt med Bolagsverkets uppgifter. För att lösa detta klickar du på "Dina uppgifter" efter att du loggat in och fyller i korrekt uppgifter. OBS. Glöm inte att klicka på "Ändra uppgifter" efter att du fyllt i korrekt information.

Går det ut en omfrågekopia även när man tar upplysningar om civilstånd?

Svar: När du tar en upplysning om "Civilstånd" skickas det inte ut en kopia till omfrågad.

Hur fungerar "Scoring?

I kreditgivningssammanhang brukar man benämna en persons kreditvärdighet med ett sk Scoringpoäng. Scoringen bestäms utifrån individens ekonomiska förhållanden såsom taxerad inkomst, förekomsten av betalningsanmärkningar, bostadsförhållanden och ålder. Alla utgår från en 5a och kan därifrån gå upp eller ner på skalan. Parametrar som ex.låg ålder, flera adressändringar och underskott av kapital i kombination med en relativt låg inkomst göra att scoringen blir låg. I kreditgivninssammanhang har det ex. visat sig finnas ett statistiskt samband mellan antalet adressändringar och risken att hamna på obestånd, varför denna parameter finns med i modellen.

Vem vänder jag mig till vid fel i kreditupplysningen?

Antingen direkt till berörd myndighet eller mailar du [email protected]

Går det att få sin personliga information bortplockad från Upplysning.se?

Tyvärr har vi inte möjlighet att plocka bort, ändra eller lägga till information. Den informationen som visas är offentlig och kommer från olika myndigheters offentliga register. Informationen uppdateras med automatik mot dessa myndighetsregister och kan ej förändras. Med offentliga uppgifter menas att vem som helst kan höra av sig till respektive myndighet och få ut samma information där. Samma informationen som presenteras på Upplysning.se och Birthday.se går att finna på många hemsidor eller via telefon/datorer hos lokala kontor hos Skatteverket. Skyddad identitet är den enda möjligheten som finns att dölja sin adress och övriga personuppgifter hos myndigheterna, och således även hos oss, och det får man genom Polismyndigheten. När ett beslut om skyddad identitet tagits döljs uppgifterna automatiskt i vårt system.

Varför tillhandahåller ni den här informationen på Upplysning.se?

Vi vill göra det enklare för privatpersoner och företag att kontrollera personer de planerar att göra affärer med. All information som vi förmedlar är offentlig och kommer från olika myndigheters register.

Jag har betalt mina skulder men de finns fortfarande med på "Skuldsaldo"?

Ett företag/privatperson kan ha betalt sina skulder men betalningsanmärkningarna står ändå kvar i 3 resp. 5 år. Detta beror på att en betalningsanmärkning mäter viljan/förmågan att betala skulden på utsatt tid. Betalar man inte på utsatt tid kan detta orsaka en betalningsanmärkning. Upplysning.se hämtar denna information Kronofygdemyndigheten och kan inte/får inte ändra själva. När skuldsaldo är på 0 igen uppdateras detta samma natt.

Hur länge finns avlidna kvar på Upplysning.se?

Efter att bortgången uppdaterats i myndighetsregister finns avlidna kvar i kreditupplysningsregister i ett år. De första sex (6) månaderna med oförändrad information och därefter sex (6) månader som avliden.

Jag skulle vilja ändra information om mig själv?

Informationen som visas på Upplysning.se är en spegel av den information som finns om oss hos våra myndigheter. Vi kan varken ändra, lägga till eller ta bort information, detta måste du själv göra hos berörda myndigeter.

Kan vem som helst köpa en kreditupplysning?

Ja, men avsikten måste vara att inleda en affärsrelation med den omfrågade. Du måste registrera dig innan du tar en upplysning.

Krav på legitimt behov

En upplysning på en privatperson får endast beställas om du har ett legitimt behov av upplysningen. Legitimt behov finns om du avser ingå ett kreditavtal eller liknande med personen som beställningen avser eller om det finns eller förbereds en avtalförbindelse där det är nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning.

Nedan är exempel på avtal som uppfyller kravet på legitimt behov:

  • Kreditavtal
  • Kreditköp, fakturaköp
  • Avbetalning
  • Borgensavtal
  • Leasingavtal
  • Hyra av egendom, ex bostad
  • Anställningsavtal avseende ekonomiskt ansvar (chefstjänst)

Är du osäker på om du har ett giltigt skäl att beställa en upplysning var god kontakta kundtjänst innan upplysningen beställs.

Brott mot bestämmelse om legitimt behov är straffbart enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) § 9 och 19 §. Notera att en upplysningskopia sänds till den omfrågade personen med uppgift på vem som har beställt upplysningen.

Hur ser det juridiska läget ut?

Vi förmedlar upplysningar från en databas som hanteras av Kreditupplysningsföretaget Bisnode Kredit AB.

Vad är skillnaden mellan Inkomst av tjänst, Taxerad förvärvsinkomst och Sammanräknad inkomst

Inkomst av tjänst omfattar lön, förmåner (inkl. pensioner) och andra skattepliktiga ersättningar minskat med avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande. Sammanräknad förvärvsinkomst omfattar summan av inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Taxerad förvärvsinkomst utgörs av sammanräknad förvärvsinkomst minskad med allmänna avdrag. Inkomst av yrkesmässigt bedriven förvärvsverksamhet (jordbruk, rörelse och fastighetsförvaltning) anses som Inkomst av näringsverksamhet om inkomsten inte räknas in under inkomstslagen tjänst eller kapital.

Vad är skillnaden mellan betalningsansökan och betalningsanmärkning?

Betalningsföreläggande = Den som vill ha betalt eller få tillbaka en sak kan ansöka om betalningsföreläggande (det man ibland kallar betalningsansökan) hos kronofogdemyndigheten. Om den som ska betala eller lämna tillbaka saken inte protesterar resulterar ansökningen i ett utslag (det man också kallar betalningsanmärkning). Utslaget kan sedan ligga till grund för kronofogdemyndighetens arbete med att driva in skulden eller se till att saken lämnas tillbaka. En ansökan registreras inte på privatpersoner hos Kreditupplysningsföretagen. En ansökan på företag visas i 2 år. En betalningsanmärkning visas på privatpersoner i 3 år och på företag i 5 år.

Hur länge står en betalningsanmärkning kvar i upplysningen?

När det gäller företag står betalningsanmärkningen kvar i 5 år och en ansökan om betalningsföreläggande i 2 år. För privatpersoner står en betalningsanmärkning kvar i 3 år, ansökningar om betalningsföreläggande registreras inte på privatpersoner. En betalningsanmärkning eller en ansökan om betalningsföreläggande ligger kvar oavsett om företaget/personen har betalt den fordran som skulden gäller eller inte.

Kostar det något att registrera sig? Varför måste man registrera sig?

Att registrera ett konto är gratis och inte förbundet med några som helst kostnader. Däremot nödvändigt för att du ska kunna göra fullständiga upplysningar och vi ska veta till vilket konto de ska levereras. Du kan börja använda tjänsten direkt efter att du registrerat ett konto.

Jag fyllde i fel uppgifter vid registrering?

Gå till "Mina uppgifter" och fyll i de korrekta uppgifterna.

Hur aktiverar man koderna efter registrering?

Logga in och klicka på den röda texten högst upp på startsidan.

Hur tar jag en kreditupplysning? Hur fungerar Upplysning.se?

Svar: Klicka på "Så fungerar det" och följ anvisningarna.

Jag har glömt bort mitt användarnamn och lösenord?

Som användarnamn går även bra att använda den mailadress du registrerat dig med. För ett nytt lösenord klickar du på "Glömt lösenord" och följer anvisningarna.

Varför tillhandahåller ni uppgifter om privatpersoner på Upplysning.se?

Vi vill göra det enklare för privatpersoner och företag att kontrollera personer de avser att göra affärer med. All information som vi förmedlar är offentlig och kommer från olika myndigheters register. Vi gör bara informationen mer lättillgänglig.

Varifrån kommer informationen och hur ofta uppdateras den?

Den levereras av kreditupplysningsföretaget Bisnode Kredit AB. Informationen uppdateras varje dygn.

Hittade du inte något svar på din fråga? kontakta oss här »