Betalningsförmåga

Som god betalningsförmåga räknas i allmänhet att man har regelbunden inkomst i form av arbete, pension, A-kassa, inkomst av kapital eller studiemedel för Högskola.