Civilstånd

Anger en persons äktenskapliga ställning.