Folkbokföringen

Folkbokföringen i Sverige har mycket gamla anor. Det var kyrkans församlingar som hade hand om denna uppgift, och de äldsta bevarade kyrkoböckerna är från början av 1600-talet. I vanliga fall finns kompletta kyrkoarkiv bevarade från 1700-talet och framåt, men luckor förekommer. Dessa böcker används, i form av avfotograferingar, bl.a. av släktforskare. De viktigaste kyrkoböckerna är födelse-, vigsel- och dödböcker samt så kallade husförhörslängder, där alla invånare i församlingen är inskrivna familjevis med persondata och där betyg från husförhören skrevs in. Genom en kunglig förordning år 1894 kom husförhörslängderna att ersättas av de snarlika församlingsböckerna från och med året därpå.

Svenska kyrkan hade ansvar för folkbokföringen (då kallad kyrkobokföring) av alla landets invånare, oavsett deras kyrkotillhörighet, fram till 30 juni 1991. Kyrkoböckerna fördes för hand, men under de sista decennierna kunde skrivmaskin användas för vissa typer av handlingar. Parallellt med kyrkobokföringen fanns mantalsskrivningen, som förrättades av skattemyndigheterna och låg till grund för beskattningen. Mantalslängderna upprättades i dataversion från ca 1970 och framåt.

Den 1 juli 1991 slogs kyrkobokföringen och mantalsskrivningen samman till en enda folkbokföring, som förs av Skatteverket i ett riksomfattande datasystem.

De uppgifter som registreras i folkbokföringen är:

 • namn (efternamn, förnamn, eventuella mellannamn, efternamn som ogift)
 • personnummer
 • postadress
 • fastighet, församling och kommun där man är folkbokförd samt datum för ändring (flyttning)
 • make, registrerad partner, barn, föräldrar, vårdnadshavare och adoption med data
 • födelsehemort eller födelseort
 • medborgarskap
 • civilstånd med datum för senaste ändring
 • flyttning till Sverige
 • avregistrering från folkbokföringen på grund av
  • dödsfall eller dödförklaring
  • flyttning från Sverige
  • obefintlighet
 • anmälan om upptagande i röstlängd
 • gravort