Inkasso

Indrivning av egen eller annans fordran genom inkassoåtgärd.