Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Inkomst av tjänst

Omfattar lön, förmåner (inkl. pensioner) och andra skattepliktiga ersättningar minskat med avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande.