Kredit avrådes

Är ett avslag om kreditgivning som företag och privatpersoner med stora betalningsproblem kan få.