Hitta telefonnummer, adresser, personnummer, organisationsnummer, nyckeltal med mera till alla personer och företag i Sverige och ta kreditupplysningar.

Kreditupplysningar

Kreditupplysning är ekonomisk information om dig. En kreditupplysning kan ha olika former och varierar från fall till fall.

Informationen är framför allt inriktad på ekonomiska förhållanden, men även andra personliga uppgifter kan ingå, till exempel om du är gift eller om du har utvandrat. En kreditupplysning innehåller inte bara fakta. Omdömen och råd kan också lämnas som ledning för en ekonomisk bedömning.

En kreditupplysning är oftast skriftlig, men den behöver inte vara det. Även muntliga uppgifter, omdömen och råd faller under begreppet kreditupplysning. I vissa avseenden gäller olika regler för kreditupplysningar om privatpersoner och för kreditupplysning om näringsidkare eller juridiska personer. Med näringsidkare avses i första hand den som driver näringsverksamhet, men även personer som har ett så väsentligt inflytande i en viss verksamhet att uppgifter om deras egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning, räknas dit. De senare brukar benämnas näringsanknutna personer. Det kan till exempel vara fråga om den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag, aktieägare i ett fåmansbolag eller delägare i ett handels- eller kommanditbolag.